Rozvrh lekcií a workshopov

   

KURZY
KRESBA / Utorok, 18.00 - 20.00 hod.
DETSKÁ DIELŇA / Streda, 16.00 - 17.30 hod.
VOĽNÁ MAĽBA / Streda, 18.00 - 20.30 hod. / 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3.
GRAFICKÉ TECHNIKY / Streda, 18.00 - 20.30 hod. / 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3.
MAJSTRI ČESKEJ MAĽBY / Streda, 18.00 - 20.30 hod. / 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3.
FANTAZIJNÁ KRESBA / Streda, 18.00 - 20.30 hod. / 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3.
WORKSHOPYSURREALIZMUS, maľba olejom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 13. 1.
CIRKUS, maľba olejom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 20. 1.
LINORYT, grafika / Sobota, 10.00 - 16.00 hod. / 20. 1.
KRAJINA, MEDŇANSKÝ, maľba olejom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 27. 1.
GEORGIA O´ KEEFFE, maľba olejom + prednáška / Sobota, 14.00 - 17.30 hod. / 27. 1.
HYPERREALIZMUS, maľba olejom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 3. 2.
MODELOVANIE / Sobota, 10.00 - 17.00 hod. / 3. 2.
HUDBA, TANEC, maľba olejom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 10. 2.
HENRI ROUSSEAU, maľba olejom + prednáška / Sobota, 14.00 - 17.30 hod. / 10. 2.
AKT, PORTRÉT, maľba olejom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 17. 2.
CLAUDE MONET, maľba olejom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 24. 2.
SUCHÁ IHLA, LEPT, grafika / 10.00 - 16.00 hod. / 24.2.
EXPRESIONIZMUS, ABSTRAKCIA, maľba akrylom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 3. 3.
VTÁCI, OBLOHA, maľba olejom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 10. 3.
MODELOVANIE / Sobota, 10.00 - 17.00 hod. / 10. 3.
ZÁTIŠIE, KYTICA, maľba olejom, akvarelom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 17. 3.
PARÍŽ, PRAHA, maľba olejom, akvarelom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 24. 3.
MONOTYPIA, DEKALK, grafika / Sobota, 10.00 - 16.00 hod. / 24. 3.
LEMPICKA, AIVAZOVSKY, maľba olejom / Sobota, 14.00 - 17.00 hod. / 31. 3.
GIORGIO MORANDI, maľba olejom + prednáška /Sobota, 14.00 - 17.30 hod. / 31. 3.