ADRESABANKOVÉ SPOJENIEINFORMÁCIE
Výtvarné kurzy Mirò, o. z.
Trnavská 112
826 33 Bratislava
Číslo účtu / 1282004003
IBAN / SK 38 1111 0000 0012 8200 4003
SWIFT / UNCRSKBX
Mgr. art. Ivana Filkorová
Telefón / 0949 195 188
E-mail / ivana @ kurzymiro.sk
ADRESA
Výtvarné kurzy Mirò, o. z.
Trnavská 112
826 33 Bratislava
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu 1282004003
IBAN
SK 38 1111 0000 0012 8200 4003
SWIFT
UNCRSKBX
INFORMÁCIE
Mgr. art. Ivana Filkorová
Telefón
0949 195 188
E-mail ivana@kurzymiro.sk