Grafické techniky

Kurz je určený pre začiatočníkov až mierne pokročilých grafikov, ktorí majú predošlú skúsenosť s grafickými technikami a radi by sa posunuli ďalej a skúsili niečo nové. V priebehu šiestich lekcií kurzu si účastníci budú môcť vyskúšať viaceré grafické techniky ako linoryt, suchú ihlu, lept, akvatintu a kombinácie techník. Pri každej technike si na inšpiráciu predstavíme majstrov grafiky, ktorí v nej vynikali. Ak chcete môžete si urobiť reprodukciu, po spoločnej konzultácii vyberieme dielo, ktoré je pre Vás najvhodnejšie, prípadne použiť vlastný návrh. Radi privítame všetkých, ktorí majú chuť svoje výtvarné schopnosti zdokonaľovať, no taktiež tých, ktorí sa chcú uvoľniť a vyskúšať si niečo nové a kreatívne. V cene kurzu je zahrnutý materiál: lino, ihly, farby, papiere, ceruzky, valčeky na tlač a.i.
  • TERMÍN – Streda, 18.00-20.30 hod.
  • LEKCIE KURZU – 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6.
  • LEKTOR – Mgr. Andrej Frič
  • CENA – 1 lekcia: 25 € / 6 lekcií: 130 €
  • MATERIÁL – v cene kurzu nie je cena medených dosiek
  • REZERVÁCIE – ivana@kurzymiro.sk
   
PROGRAM KURZU:
1. lekcia - 18. 4.
TECHNIKA: LINORYT
Úvod do kurzu, teória. Návrh a rytie.
2. lekcia - 2. 5.
TECHNIKA: LINORYT
Dokončenie a tlač linorytu.
3. lekcia - 16. 5.
TECHNIKA: SUCHÁ IHLA, LEPT
Návrh a rytie.
4. lekcia - 30. 5.
TECHNIKA: SUCHÁ IHLA, LEPT
Dokončenie a hĺbkotlač.
5. lekcia - 13. 6.
TECHNIKA: LEPT, AKVATINTA - kombinácia hĺbkotlačových grafických techník
Návrh, rytie a experimentovanie.
6. lekcia - 27. 6.
TECHNIKA: LEPT, AKVATINTA - kombinácia hĺbkotlačových grafických techník
Dokončenie, tlač. Finalizácia grafík.
1 lekcia: 25 €

25.00  Pridať do košíka

6 lekcií: 130 €

130.00  Pridať do košíka

GALÉRIA

1 lekcia: 25 €

25.00  Pridať do košíka

6 lekcií: 130 €

130.00  Pridať do košíka

GALÉRIA