Príprava na talentové skúšky

Pripravujeme záujemcov na stredné odborné umelecké školy vo všetkých odboroch a záujemcov o štúdium na vysokej umeleckej škole v odboroch: maliarstvo a reštaurátorská tvorba. Úspešne pripravujeme študentov aj na zahraničné umelecké školy. Adeptom odporúčame najmenej štvormesačnú prípravu, jeden alebo dvakrát týždenne. Podrobne sa venujeme každému zadaniu, ktoré bude na prijímacích pohovoroch a zostaveniu kvalitného portfólia. Príprava je individuálna s jedným, maximálne dvoma účastníkmi.

  • TERMÍN – podľa dohody
  • LEKTOR – Mgr. art. Ivana Filkorová
  • REZERVÁCIE – ivana@kurzymiro.sk
25 € / 1. lekcia
trvanie: 2,5 hod.
170 € / 8 lekcií
1 x týždenne, 2 mesiace
310 € / 16 lekcií
2 x týždenne, 2 mesiace

25.00  Pridať do košíka

170.00  Pridať do košíka

310.00  Pridať do košíka

25 €: 1. lekcia
trvanie: 2,5 hod.

25.00  Pridať do košíka

170 €: 8 lekcií
1x týždenne, 2 mesiace

170.00  Pridať do košíka

310 €: 16 lekcií
2x týždenne, 2 mesiace

310.00  Pridať do košíka