KRESBA PLASTICKOU LINKOU

9. JANUÁR 2018 / PRVÁ LEKCIA KURZU KRESBA

„Kreslenie plastickou linkou, zobrazenie predmetov líniami a nie tieňovaním, je jednou z najzložitejších a najúspešnejších techník kreslenia. Líši sa od náčrtu / obrysovej kresby, ktorá je len plochým, dvojrozmerným zobrazením siluety predmetu. Plastická linka vyvoláva pocit trojrozmernosti. Tajomstvo úspechu kresieb plastickou linkou spočíva v sústredenom pozorovaní predmetu a jeho tvaru. Dojem trojrozmernosti vyvoláte pri tomto kreslení tým, že meníte kvalitu a hrúbku čiar. Použitím rôznych ceruziek – mäkké (B až 10B), stredné (HB), tvrdé (H až 6H) – rozšírite paletu stôp. Tým vznikne bohatá kresba, ktorá zobrazuje nielen trojrozmernosť objektu, ale naznačuje aj jeho farbu. Každý druh ceruzky má svoju vlastnú „farbu“ – od sivej po čiernu s nespočítateľným množstvom odtieňov medzi nimi.“ (S. Smith)