ilustračný obrázok

Podrobné kontakty

ADRESA

Výtvarné kurzy Mirò, o. z.

Trnavská 112

821 04 Bratislava

BANKOVÉ SPOJENIE

Číslo účtu / 1282004003

IBAN / SK 38 1111 0000 0012 8200 4003

SWIFT / UNCRSKBX

INFORMÁCIE  

Mgr. art. Ivana Filkorová

Telefón / 0949 195 188

E-mail /

 

MAPA